Mūsų šventės aidai (V). Valstybiniai apdovanojimai – tik ne žurnalistams, kuriuos LŽS pati įvertina ir pagerbia!

Trisdešimtajame LŽS Kauno apskrities Spaudos baliuje kaip visada dalyvavo ir mūsų valdybos narė, poetė, tikroji Lietuvos meno kūrėja Dalia Teišerskytė.

Mūsų Garbės ordino savininkė visada yra pakilios nuotaikos, džiaugiasi, kad yra kartu su visais ir savo knygomis.

Naujausioje knygoje ,,Paskutinių lapų išleistuvės“ yra Dalios parašytas ,,Poetas“:

,,Mylėkite poetą – jis bekraitis,

O jo našta beprotiškai sunki –

Senoj kuprinėj krebžda mažos raidės,

Jų ateitis tik sieloms palanki…“

 

Įrašykime ,,žurnalistas“ – vietoje ,,poeto“, juk galima tarp jų dėti lygybės ženklą?  Daug gyvenimo druskos patiria arčiau žmonių ir įvykių esantys spaudos, interneto, eterio ,,prozininkai“. Mano seses ir brolius retai geru žodžiu mini redakcijų vadovai, o valdininkai nenori žurnalistų matyti, jų nevertina… Dėl to mes patys turime vienas kitą pastebėti , įvertinti ir pagerbti.

 

Spaudos baliaus dieną vėl savo herojus surado LŽS Kauno apskrities skyriaus pirmininko įsteigti vardiniai žurnalistiniai Garbės ordinai. Šį kartą jie skirti kolegoms, švenčiantiems savo gyvenimo jubiliejus, įvertinant jų kūrybinę veiklą, kuri ir dabar senjorų  neapleidžia.

 

Aštuoniasdešimtmetis Antanas Marčiulionis daugiau kaip 50 metų paskyrė žurnalistikai, buvo ,,Vakarinių naujienų“, ,,Kauno tiesos“ korespondentas, skyriaus vedėjas, ELTOS reporteris, vadovavo ,,Vakarinio Kauno“ redakcijai, įsteigė ,,Kauno krašto“ laikraštį, redagavo ,,Senukų“ leidinį ,,Verslumo dvasia“.  600 puslapių knygoje ,,Pamatuok mūsų kaltes, gyvenime“ LŽS narys Antanas Marčiulionis sudėjo mažą dalelę savo žurnalistinės kūrybos.

 

 

 

Perpetua Dumšienė – Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narė, palikusi ,,Šviesos“ leidyklą, daugel metų yra Lietuvos ir JAV žinaisklaidos bendradarbė, rašo ir leidžia knygas. Žurnalistinio Garbės ordino jai įteikimo proga, P.Dumšienė  padovanojo tik ką išleistą savo knygą ,,Ar paveldimas pilietiškumo genas“ (apie ją autorė parašė www.kauno žurnalistai.lt svetainei).

 

 

 

Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, suvalkietis Vilius Kaminskas, baigęs Vilniaus pedagoginį institutą, porą dešimtmečių sostinėje buvo puikus Lietuvos radijo diktorius, o pastaruosius trisdešimt metų jis jau kaunietis, radijo ir televizijos laidų, renginių  vedėjas, filmų garsintojas. Jo pasas taip pat ,,meluoja“, nes yra jaunatviškas ir kūrybingas…

,,Pašlovinkit poetą – jis teisėjas,

Į metraštį rašydamas eiles,

Jis paliečia visus lyg ryto vėjas

Ir eina nebūtin žalia žole“  

 

     LFS ir LŽS nario Alberto Švenčionio  nuotraukos

Panašūs straipsniai