Pasveikinau. Ir atsiskaičiau, bet ne Sąjungai, o Draugijai…

Vidas Mačiulis, LŽS Kauno apskrities skyriaus pirmininkas

Originaliai, Kauno botanikos sode, Lietuvos žurnalistų draugijos Centro valdybos nariai  šiandien pažymėjo Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Reginyje buvo aptarta ir  LŽD veikla. Tai įamžino ir INIT TV reporteriai.

 Renginio moderatorė, buvusi ilgametė šios žurnalistinės bendrijos pirmininkė, kaunietė Gražina Petrošienė pakvietė ir mane . Gal dėl to, kad LŽD ir LŽS Kauno skyrius sieja nuoširdus bedradarbiavimas. Be to, bendru sutarimu šios dvi žurnalistinės organizacijos prieš dvejus metus mane delegavo į Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą, kuriame buvau išrinktas ir SRTRF tarybos pirmininku.

Septynių narių taryba, kuriai atstovavo ir du Lietuvos kultūros bei Švietimo, mokslo, sporto ministerijų atsakingi darbuotojai, nemažai nuveikė, įgyvendino ne vieną naujovę. Deja, apie tai niekas niekada manęs neklausė, net ir abiem delegavusiom žurnalistinėm organizacijom tai ,,nerūpėjo“.  Gal net pritarėanoniminei nuomonei, kad SRTRF blogai dirba. Todėl šiandien, nors ir šventinę kolegų dieną, savanoriškai kalbėjau apie buvusį Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą. Ne, jo  niekas nepanaikino, nes tai gali padaryti tik patys steigėjai – kūrybinės sąjungos. Tačiau šis fondas pats ,,mirs“, nes per jį valstybė neskirs lėšų žiniasklaidai remti.

Lietuvos Seimas patvirtino naują Medijų rėmimo fondą, kurio vienas iš steigėjų – Lietuvos kultūros ministerija. Ar gerai, kad valstybė ,,kišasi“ į pinigų skirstymą, finansuos net informacines laidas ir tyriamają žurnalistiką, o ne kultūros, švietimo ir kitas programas?

 MRF steigimo darbo grupėje  ,,buvusiųjų“ niekas neklausė, nes ,,patarė“ tie, kurių projektų dėl įvairių priežasčių, nefinansavo SRTRF.  Gaila, kad negalima viešai pateikti jų atsiųstų paraiškų…

Visai ne šventinė buvo mano kalba, tačiau bent vienai iš dviejų, kurios mane rekomendavo, ,,atsiskaičiau.“  Gal dėl to  ataskaitos nereikalavo, nes ir LŽD, ir LŽS vadovai, beje, SRTRF dalininkai, balsavo už naują  Medijų rėmimo fondą, kuriam net neturės jokios įtakos. 

Panašūs straipsniai