Dėl nuobaudos žurnalistui – Laisvės ir teisingumo partijos pareiškimas

Žodžio laisvė yra pamatinė bet kurios demokratinės valstybės vertybė. Galimybė kritikuoti valdžią ir jos atstovus buvo ir privalo būti ne tik šalies Konstitucijoje įrašyta samprata, bet ir pilietinės visuomenės gyvenimo norma. Tačiau tai, kad po kritikos teisingumo ministrei E.Dobrowolskai žurnalistas Virginijus Savukynas tapo nuo valdžios priklausomų institucijų persekiojimo objektu, parodo, kad Lietuvoje iškilo reali grėsmė ne tik žurnalistų žodžio laisvei bet ir apskritai žmogaus teisėms.

Nuobaudą už kritiką žurnalistui pasiūliusi skirti LRT etikos kontrolierė, o vėliau ir pati LRT taryba skelbia, kad toks sprendimas priimtas vadovaujantis LRT etikos kodeksais. Kyla pagrįstas klausimas – nuo kada Lietuvoje organizacijų etikos kodeksai turi viršenybę prieš Konstitucijoje garantuojamas žmogaus teises ir laisves?

Didžiulį nerimą kelia ir tai, kad nacionalinio transliuotojo vadovybė grįžta prie totalitarinėms sistemoms būdingo bruožo – anoniminių skundų. Visuomenė, savo mokesčiais išlaikanti tiek pačią LRT, tiek jos tarybą bei kontrolierę, taip ir negauna atsakymo, kas apskundė žurnalistą.  

Virginijaus Savukyno atvejis akivaizdžiai pademonstravo, kad LRT vadovė ir LRT tarybos paskirta etikos kontrolierė įtvirtina visuomeninio transliuotojo bendruomenėje dvigubus standartus: kai vieni žurnalistai ne tik savo asmeninėse paskyrose, bet ir LRT eteryje gali tyčiotis ir klijuoti etiketes visiems valdžiai oponuojantiems politikams bei visuomenės veikėjams, o kiti, leidę sau išsakyti kritinę nuomonę valančiųjų atžvilgiu, sulaukia represijų.

Šis demokratinei visuomenei nepriimtinas atvejis akivaizdžiai rodo valdančiosios koalicijos pastangas suvalstybinti visuomeninį transliuotoją LRT. Dar pavojingiau, kad tokia visuomenei žalinga ir žodžio laisvei pavojų kelianti situacija nesulaukė jokios nei aukščiausių šalies vadovų, nei opozicijoje esančių politinių partijų reakcijos. Tai kelia įtarimų, kad kitų partijų lyderiai, pasikeitus valdžiai, sieks išlaikyti politikų įrankių virtusią LRT.   

Aukščiausių šalies vadovų tyla yra nepateisinama dar ir todėl, kad šis atvejis kompromituoja mūsų valstybę tarptautiniu mastu.

Laisvės ir Teisingumo partija kreipiasi asmeniškai į Teisingumo ministrę E.Dobrowolską ir ragina ją aiškiai savo veiksmais parodyti, kad besąlygiškai pasisako už Lietuvos Konstitucijos garantuojamą  teisę turėti savo įsitikinimus (25 str.) ir juos laisvai reikšti, už teisę kritikuoti valstybės įstaigų bei pareigūnų darbą nebijant persekiojimo (33 str.).

Laisvės ir Teisingumo partija prašo LR Prezidento G.Nausėdos, kaip valstybės vadovą, viešai įvertinti kilusias grėsmes demokratijai ir žodžio laisvei Lietuvoje.

 

ARTŪRAS  PAULAUSKAS

Laisvės ir Teisingumo partijos pirmininkas                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                             Dailininko, LŽS nario Vladimiro Beresniovo piešiniai

 

                                                                                                                                                    

 

 

Panašūs straipsniai