Buvęs žurnalistas Saulius Bužauskas – Kauno vyskupas augziliaras

Šiandien, balandžio 22-ąją,  Kauno arkikatedroje bazilikoje vyko popiežiaus Pranciškaus paskirtojo vyskupo Sauliaus Bužausko šventimai.Iškilmėse dalyvavo Lietuvos vyskupai ir nuncijus.

2023-čiųjų vasario 27 dieną Šventasis tėvas kunigą S. Bužauską paskyrė Kauno arkivyskupijos augziliaru ir suteikė jam Castello di Tatroporto vyskupo titulą.

S. Bužinskas 1990 metais įstojo į Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetą, jį baigė 1998 metais magistro laipsniu. Jis yra dirbęs korespondentu „Ūkininko patarėjo“ redakcijoje, vyr. bibliotekininku Vilniaus universiteto bibliotekoje.

2001 metais S. Bužauskas įstojo į Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją, po šešerių metų įšventintas diakonu. Kunigystės šventimus jis priėmė 2008 metais.

Šešerius metus dvasininkas dirbo sostinėje arkikatedros parapijos vikaru, iki 2019-ųjų buvo Vilniaus „Versmės“ vidurinės mokyklos kapelionas, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje ketverius metus dirbo dvasios tėvu, metus – Vilniaus šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru. Penkiasdešimtmetis kunigas yra Marijos radijo programos direktorius.

 

Kaunietė ,,Ūkininko patarėjo” redakcijos žurnalistė Jolanta Kažemėkaitytė mūsų svetainei pateikė savo Išskirtinio  pokalbio su Kauno arkivyskupijos vyskupu Sauliumi Bužausku santrauką.

 

Panašūs straipsniai