Su 75-tuoju gyvenimo pavasariu, žurnaliste Mykolai Drunga!

www.kaunozurnalistai.lt inf.

Gimė Vokietijoje, gyveno Jungtinėse Amerikos valstijose, atvažiavo Lietuvos ir čia liko…Įdomus, prasmingas, bet nedaug kam žinomas JAV ir Lietuvos žurnalisto, filosofo  Mykolo Drungos gyvenimas, nors Jo balsą gerai įsiminė LRT radijo klausytojai. Po kiekvienos, kruopščiai surinktos ir pateiktos užsienio spaudos apžvalgos, kolega pasakydavo: ,,Mykolas Drunga iš Kauno”. Tikriausiai jam miestas Nemuno ir Neries santakoje yra mielas ir brangus, nors čia jis gyvena tik du dešimtmečius. Nuo 2004 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos studijų centro bendradarbis, VDU Viešosios komunikacijos katedros docentas, Lietuvos radijo bendradarbis. Senato sprendimu 2018 metais doc. M. J. Drungai VDU Garbės daktaro regalijos suteiktos už jo nuopelnus nepriklausomai Lietuvai, humanistinių kultūros ir demokratijos vertybių puoselėjimą bei Vytauto Didžiojo universiteto vardo garsinimą. 2019 metais LŽS Kauno apskrities skyrius ir Nepriklausomų Lietuvos žurnalisų kūrėjų asociacija Mykolui Drungai įteikė pirmojo Lietuvos radijo pranešėjo Petro Babicko vardo premiją.

Gimė Mykolas 1948-ųjų balandžio 20-tąją Tiubingene (Vokietija), 1959 metais su tėvais išvyko į Jungtines Amerikos valstijas, į Niujorką, vėliau gyveno Čikagoje, lankė prof. Vlado Jakubėno privačią fortepijono studiją, mokėsi privačioje katalikiškoje gimnazijoje. 1968-taisiais baigė Čikagos pedagoginį lituanistikos institute, o po metų Čikagos universitetas suteikė filosofijos bakalauro laipsnį. Taip pat studijavo filosofiją Masačusetso technologijos institute.

Čikagoje ir Bostone Mykolas Drunga dirbo šeštadieninių lietuvių mokyklų pedagogu, Lietuvių studentų sąjungos metraščio vyr. redaktoriumi. 1972 m. kartu su kitais įkūrė radijo programą „Garso bangos“, rengė kultūrines laidas apie lietuvių literatūrą, muziką. Už programą apie M. K. Čiurlionio muziką laimėjo Armstrongo premiją.

Mykolas J. Drunga buvo leidinių „My Encyclopedia Lituanica“, „Lietuvių studentų sąjungos metraštis“, savaitraščių „Keleivis“, „Vienybė“, žurnalo „Lituanus“, JAV lietuvių žurnalo „The Observer“ ir kt. Redaktorius. Taip pat jis buvo dienraščio „Draugas“ ir savaitraščio „Vienybė“ bendradarbis, žurnalo „Baltic Forum“ vertėjas.

Nuo 1990-ųjų žurnalistas buvo „Laisvosios Europos radijo/Laisvės radijo“ lietuviškų laidų redaktorius Miunchene, nuo 1995 m. – Prahoje. Kai Džordžas V. Bušas dėl karo Irake nutraukė radijo stoties finansavimą, atvyko į Lietuvą. Nuo 2004 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos studijų centro, Lietuvos radijo bendradarbis, buvo aktyvus visuomenininkas. Senato sprendimu 2018 metais doc. M. J. Drungai VDU Garbės daktaro regalijos suteiktos už jo nuopelnus nepriklausomai Lietuvai, humanistinių kultūros ir demokratijos vertybių puoselėjimą bei Vytauto Didžiojo universiteto vardo garsinimą.

Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdyba ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos nariai sveikina P.Babicko premijos laureatą su 75-tuoju gimtadieniu. Sveikatos ir kūrybinio įkvėpimo, jubiliate!

VDU nuotraukose –  Mykolas Drunga. 2018 metais suteikui mūsų tautiečiui Vytauto Didžiojo universiteto Garbės daktaro vardą, sveikino Prezidentas Valdas Adamkus

 

Panašūs straipsniai
Rodyti daugiau

…TIKRAI KAUNAS PILNAS KULTŪROS!

PERPETUA DUMŠIENĖ, LŽS IR NŽKA NARĖ Jau seniai  norėjau kolegiškai padėkoti leidinio „Kaunas pilnas kultūros” kūrybinei grupei, kuriai…