VIRSIS: 85 minutės, skirtos viešosios informacijos rengėjų mokymui

Šiandien, balandžio 20-tąją, nuotolinį pristatymą viešosios informacijos atstovams pradėjo Lietuvos kultūros ministerijos Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės vadovas Deividas Velkas. Jis  priminė, kad iki 2023-čiųjų birželio 30-tosios visi šalies viešosios informacijos rengėjai/skleidėjai  turi pateikti privalomus duomenis į VIRSIS. Šios sistemos valdytoja  yra Kultūros ministerija, o tvarkytojas – Registrų centras. Pastarojo atstovė Viktorija Charkovaitė pateikė aktualią informaciją ir autorizuoto (duomenų teikimo) srities pristatymą. Pradedant nuo viešosios informacijos rengėjo juridinio asmens prisijungimo prie VIRSIS sitemos ir baigiant  pateiktų duomenų el. pasirašymu.

Išsamiai, aiškiai, suprantamai vyko praktiniai užsiėmimai,buvo atsakyta į visus dalyvių pateiktus klausimus. Lietuvos kultūros ministerijos internetinėje svetainėje yra reikalinga vaizdinė medžiaga, tenai bus patalpintas ir šiandieninio mokymo vaizdo įrašas.

Savo duomenis privalo pateikti visi viešosios informacijos rengėjai / skleidėjai, taip pat ir profesinės sąjungos, asociacijos, viešosios įstaigos, turinčios savo internetines svetaines, leidžiantys laikraščius, žurnalus, ruošiantys radijo ir televizijos laidas, kurias transliuoja kiti.

 Du papildomi nuotoliniainiai  mokymai viešosios informacijos rengėjams/skleidėjams  dar vyks gegužės 18-tąją (10-12 val.) ir tuo pat metu birželio 18-tąją.

Norintys dalyvauti turi registruotis el.pašto adresu: deivivas.velkas@lrkm.lt, nurodant pageidaujamą mokymų datą.

Panašūs straipsniai