2023 metų vasario mėnesio Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos veiklos duomenys

2023 metų vasario mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 32 sprendimus, kuriuose skundai pripažinti: 2 sprendimuose – iš dalies pagrįsti, 1 sprendime skundo tyrimas, pradėtas savo iniciatyva, baigtas, iš dalies pasitvirtinus aplinkybėms dėl kurių tyrimas buvo pradėtas, 3 sprendimuose – pagrįsti, 9 sprendimuose – nepagrįsti, 9 sprendimuose – atsisakyta tyrimo, 8 sprendimuose skundo tyrimai nutraukti.

18 sprendimų priimta dėl informacijos, paskelbtos internete, 8 sprendimai – dėl informacijos, paskelbtos socialiniuose tinkluose, 2 – dėl spaudos, 1 – dėl televizijos, 1 – dėl kitos viešosios informacijos. 27 sprendimai priimti dėl fizinių asmenų, 5 – dėl juridinių asmenų skundų.

Sprendimuose, kuriuose skundai pripažinti pagrįstais ir iš dalies pagrįstais, buvo įspėti: UAB „Lrytas“, UAB „Lietuvos rytas“, UAB „Grėsmės nacionaliniam saugumui“ po vieną kartą,  Facebook paskyros valdytojai – 2 kartus, Instagram paskyros valdytojai – 2 kartus. Nustatyti šie pažeidimai: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR)  5 straipsnio 1 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies – 3 kartus, Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 31 dalies pažeidimas – 1 kartą, 3 straipsnio 3 dalies pažeidimas – 2 kartus.

Iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Panevėžio, Utenos policijos komisariatų gauta 20 prašymų dėl išvados pateikimo vertinat informacijos priskyrimą erotinio, pornografinio ir (ar) smurtinis pobūdžio  kategorijai, taip pat prašymus dėl informacijos, kuria skatinama nesantaika dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, pobūdžio įvertinimo.

Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės, Telšių, Kauno, Tauragės, Utenos, Panevėžio policijos komisariatams pateiktos 42 išvados dėl informacijos priskyrimo erotinio, pornografinio ir (ar) smurtinis pobūdžio  kategorijai ar informacijos, kuria skatinama nesantaika dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, pobūdžio įvertinimo.

Šių metų vasario mėnesį Tarnyba gavo 30 skundų. 28 skundai gauti iš fizinių asmenų, 2 − iš juridinių asmenų. 4 skundus persiuntė nagrinėti Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, 4 ­– Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), gavusi juos per interneto „Karštąją liniją“, 2 skundai persiųsti iš kitų institucijų.

17 kartų buvo skundžiama informacija, paskelbta internete, 8 kartus – socialiniuose tinkluose, 5 – spaudoje.

Telefonu ir elektroniniu paštu iš fizinių asmenų ir juridinių asmenų Tarnyba gavo 70 prašymų suteikti konsultacijas.

ŽEIT informacija ir iliustracija

Panašūs straipsniai