Kaunietė rašytoja Aldona Ruseckaitė žurnalistams pristatė romaną EMMI

Ramutė Pečeliūnienė, „Lietuvos gydytojo žurnalo” redaktorė

Ką tik finišavęs šventinis laikotarpis neretai tampa išskirtiniu ne dėl dovanų gausos ar linksmų vakarėlių šurmulio – kartais jis atneša tokių akimirkų, tokių prasmingų susitikimų, kurie nustelbia net įmantriausias vaišes, didingas puotas ir ilgų suknelių skleidžiamą šnaresį…

Jauki, šiluma dvelkianti restorano aplinka, lyriška nuotaika, kamerinis nusiteikimas pasitiko susitikimo su gerai žinoma kauniete rašytoja bei muziejininke Aldona Ruseckaite dalyvius. Renginio organizatoriai – Kaune leidžiamo „Lietuvos gydytojo žurnalo” redakcija savo kolegoms bei ištikimiausiems skaitytojams suorganizavo vakarą, skirtą A. Ruseckaitės biografiniam romanui EMMI pristatyti.

Šioje knygoje autorė labai jautriai ir atsakingai, surinkusi gausią archyvinę medžiagą bei pateikdama anksčiau niekur neskelbtų faktų, pasitelkdama išskirtinę, tik jai būdingą literatūrinę išmonę, nutapė rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino asmenybės ir jo prieštaringos biografijos paveikslą, kurio pagrindinė jungiamoji grandis –  rašytojo gyvenimo moterys.

Knygos pavadinimas EMMI sudarytas iš keturių V. Mykolaičiui-Putinui buvusių svarbiausių moterų (motinos Magdalenos, sesers Magdalenos, žmonos Emilijos ir mūzos Irenos) vardų pirmųjų raidžių.

Literatūrinio meistriškumo virtuozė A. Ruseckaitė išryškino jautrų rašytojo santykį su motina Magdalena, kuri skaudžiai priėmė žinią apie sūnaus santuoką. Išskirtinis ryšys jį siejo ir su jaunėle seserimi Magdalena, namiškių vadinama Magduka. Savo knygoje A. Ruseckaitė daug dėmesio skyrė ir studentei Emilijai, po devynerių bendravimo metų tapusiai V. Mykolaičio-Putino žmona, bei dar vienai studentei Irenai, tarsi pleištas įsiterpusiai į jo santuokinį gyvenimą ir tapusiai jo įkvėpimo bei sudėtingų sprendimų mūza.

Knygos autorė mielai dalijosi ne tik savo kūrybinio darbo virtuve, bet ir komentavo romano ištraukas, papildydama jas lyrikos intarpais. Vakaro dalyviai taip pat buvo įtraukti į šį procesą – skaitė V. Mykolaičio – Putino eilėraščius, ištraukas iš jo biografijos.

Vakarui baigiantis kiekvienas dalyvis gavo dovanų knygą EMMI su nuoširdžiais autorės linkėjimais bei autografu…

 

Nuotraukos – iš A. Ruseckaitės asmeninio archyvo

 

Panašūs straipsniai