Žiniasklaidos kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimo frakcijas

Lietuvos Respublikos Seimo Darbo partijos frakcijai Demokratų frakcijai „Vardan Lietuvos“ Laisvės frakcijai Liberalų sąjūdžio frakcijai Lietuvos regionų frakcijai Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijai Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijai

2022 m. lapkričio 14 d. Vilnius

DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 31, 46, 46(1) IR 48 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-1796 SVARSTYMO PROCESO

Žurnalistus, visuomenės informavimo rengėjus ir skleidėjus vienijančios organizacijos (toliau – organizacijos) kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimą dėl Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 31, 46, 46(1) ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-1796 (toliau – Įstatymo projektas) svarstymo proceso Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitete (toliau – Kultūros komitetas). Organizacijos yra susirūpinusios dėl vieno iš svarbiausių visuomenės informavimo procesą reguliuojančių teisės aktų svarstymo, paminant gerosios teisėkūros praktikos principus. Šis įstatymo projektas bus svarstomas Seimo posėdyje š.m. lapkričio 15 d. Seimo valdybos 2021 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. SV-S-105 buvo sudaryta darbo grupė dėl viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos reglamentavimo ir savitvarkos institucijų sistemos peržiūros (toliau – darbo grupė), kurios tikslas buvo sistemiškai peržiūrėti visą viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos ir savitvarkos institucijų reglamentavimą. Atstovus į darbo grupę delegavo organizacijos, vienijančios viešosios informacijos rengėjus, skleidėjus ir žurnalistus, viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos reglamentavimo ir savitvarkos institucijos. Darbo grupė parengė Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 pataisas, kuriomis buvo atnaujinta žiniasklaidos savireguliacijos ir savivaldos sistema ir pasiektas daugelį šalių tenkinantis kompromisas. 2022 m. lapkričio 9 d. Kultūros komitetas svarstė minimą Įstatymo projektą. Greta techninių Seimo Teisės departamento pastabų, buvo gauta ir kitų suinteresuotų organizacijų pastabų dėl esminių Visuomenės informavimo etikos komisijos formavimo principų. Vis dėlto, nepaisant gerosios teisėkūros praktikos, dalies pasiūlymų interesų grupėms net nebuvo leista pristatyti, suteikiant išimtinę teisę tik Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai pristatyti ir argumentuoti savo siūlomas pataisas.

Situacija, kurios metu darbo grupėje išsamiai išdiskutuotos ir daugelio įvairių žurnalistus, visuomenės informavimo rengėjus ir skleidėjus vienijančių organizacijų nuomonę atitinkančios nuostatos dar kartą keičiamos Seimo komitete vieno informacijos rengėjo bei skleidėjo iniciatyva diskredituoja pačią darbo grupių, skirtų parengti išsamius ir kompromisu grįstus įstatymo projektus, idėją. Nemažiau svarbu ir tai, kad priimtas sprendimas dėl Visuomenės informavimo etikos komisijos formavimo principų neabejotinai silpnina žiniasklaidos savireguliacijos institutą, dėl ko neabejotinai kyla rizika paminti pagrindines žiniasklaidos vertybes – žodžio laisvę ir nepriklausomumą. Siekiant išlaikyti tvirtus žiniasklaidos pamatinius principus, raginame Lietuvos Respublikos Seimą grįžti prie darbo grupėje išdiskutuoto ir bendra sutarimą tarp organizacijų radusio Įstatymo projekto. Raginame Seimo narius nepriimti pakoreguotų, tik vienos organizacijos interesus atitinkančių nuostatų, kurios kelia grėsmę žiniasklaidos savireguliacijos institutui. Pasiūlytomis pataisomis numatyta, kad į Visuomenės informavimo etikos komisiją nuo viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų bendru sutarimu bus galima skirti tik 3 narius. Tai reiškia, kas kiekvienas Visuomenės informavimo etikos asociacijos narys, augant jų skaičiui turėtų vis mažesnę individualią įtaką formuojant etikos komisiją. Tai ne tik neskatina žurnalistų, visuomenės informavimo rengėjų ir skleidėjų burtis į bendrą organizaciją, bet ir diskredituoja patį savireguliacijos principą.

Kviečiame pakoreguoti Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 31, 46, 46(1) ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-1796(2) 3 straipsnį ir išdėstyti jį taip, kaip buvo sutarta darbo grupėje: 3 straipsnis. 461 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 461 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: „2. Komisiją sudaro 9 nariai: 3 narius bendru sutarimu skiria Asociacijos nariai, vienijantys viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus, 2 narius bendru sutarimu skiria Asociacijos nariai, vienijantys žurnalistus, vieną narį – LRT, 3 narius skiria Medijų taryba. Kandidatus į Komisijos narius Medijų tarybai teikia universitetai, vykdantys žurnalistikos studijų krypties studijų programas. Asociacijos nariai ir LRT savo atstovus skiria valdymo organų sprendimu. Komisijos nariai skiriami 3 metų kadencijai, bet ne ilgiau kaip dviem kadencijoms iš eilės ir ne anksčiau kaip po 3 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra. Komisijos nariu gali būti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 5 metų žurnalistinio, teisinio ar su žiniasklaidos veikla susijusio darbo patirtį turintis asmuo. Komisija iš savo narių 3 metams išsirenka Komisijos pirmininką.“ Komisijos nariai skiriami trejų metų kadencijai ir jais gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Po vieną savo atstovą į Komisiją deleguoja Asociacijos nariai, vieną atstovą – LRT, tris narius – Medijų taryba. Kandidatus Medijų tarybai teikia universitetai, vykdantys žurnalistikos studijų programą. Komisijos nariu gali būti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip penkerių metų žurnalistinio, teisinio ar su žiniasklaidos veikla susijusio darbo patirtį turintis asmuo. Komisija iš savo narių kadencijos laikotarpiui išsirenka Komisijos pirmininką. Kreipiamės į Lietuvos Respublikos Seimo frakcijas prašydami rasti laiko susitikimui, kurio metu pristatysime žiniasklaidos savireguliacijos modelio tobulinimo svarstymo procesą bei detalizuosime galimas problemas, kurios kils priėmus Visuomenės informavimo įstatymo pataisas.

Organizacijos, pasirašančios kreipimąsi į LR Seimą:

Žurnalistų bendruomenės: Lietuvos žurnalistų sąjunga, Dainius Radzevičius (vienija per 400 profesionalių žurnalistų)

Lietuvos žurnalistų draugija, Skirmantė Javaitytė (vienija per 100 profesionalių žurnalistų)

Televizijos: Lietuvos radijo ir televizijos asociacija, Gabrielė Andrašiūnienė

Lietuvos kabelinės televizijos asociacija, Marius Daukantas (30 narių)

LNK kanalų grupė

TV3 Group kanalų grupė

Radijo stotys:

Lietuvos regioninių radijo stočių asociacija, Liudas Ramanauskas

Regioninių televizijų asociacija, Stasys Baublys (5 nariai)

Radijo stotis Žinių radijas

Radijo stotis Radiocentras

Radijo stotis Radio R

Radijo stotis Zip FM

Radijo stotis Relax FM

Radijo stotis Rock FM

Radijo stotis M-1

Radijo stotis M-1 Plius

Radijo stotis Lietus

Radijo stotis Laluna

Radijo stotis Raduga

Radijo stotis M-1 Dance

Radijo stotis FM 99

Radijo stotis Tau

Radijo stotis Kapsai

Radijo stotis Radiogama

Radijo stotis Saulės radijas

Radijo stotis RS2

Radijo stotis Mažeikiai FM

Radijo stotis Utenos radijas

Radijo stotis Tauragės radijas

Radijo stotis Radiogama

Radijo stotis Saulės radijas

Internetas:

Interneto žiniasklaidos asociacija, Lina Bušinskaitė

Naujienų portalo www.delfi.lt redakcija

Naujienų portalo www.15min.lt redakcija

Naujienų portalo www.lrytas.lt redakcija

Naujienų portalo www.vz.lt redakcija

Naujienų portalo www.tv3.lt redakcija

Naujienų portalo www.kaunas.kasvyksta.lt redakcija

Naujienų portalo www.etaplius.lt redakcija

Naujienų portalo www.VE.lt redakcija

Naujienų portalo www.MadeinVilnius.lt redakcija

Naujienų portalo www.zmones.lt redakcija

Naujienų agentūros:

Naujienų agentūros BNS redakcija

Naujienų agentūros ELTA redakcija

Spauda:

Asociacija „Nacionalinė spauda, Kęstutis Bulka

Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija, Rasa Navickienė (27 nariai)

Laikraščio „Verslo žinios“ redakcija

Žurnalo „Ji“ redakcija

Žurnalo „Legendos“ redakcija

Savaitraščio „Savaitė“ redakcija

Žurnalo „Namie ir sode“ redakcija

Žurnalo „Ar žinai, kad“ redakcija

Žurnalo „Žmonės“ redakcija.


Aprašymas
Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Kreipimasis i Seimo frakcijas 2022 11 14.pdf 131 214.85 kB Atsisiųsti
Panašūs straipsniai