Svarbi informacija LŽS XVIII suvažiavimo dalyviams ir organizatoriams

Lietuvos žurnalistų sąjungos
XVIII suvažiavimas

 

2022 m. lapkričio 26 diena
Rotušė, Didžioji g. 31, Vilnius

Skirtas Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos 100-čiui ir Vytauto Gedgaudo metams

Svarbi informacija Suvažiavimo dalyviams ir organizatoriams:
LŽS delegatus į Suvažiavimą Tarybos nustatyta tvarka deleguoja LŽS skyriai.
Deleguojama pagal proporciją vienas narys nuo dviejų, papildomai delegatais yra visi LŽS Tarybos nariai.
LŽS pirmininkas (toliau – pirmininkas) yra vienasmenis valdymo organas, renkamas ketverių metų kadencijai LŽS suvažiavime slaptu balsavimu, paprasta balsų dauguma. Kandidatas į LŽS pirmininkus ne vėliau kaip prieš savaitę (2022 metų lapkričio 19 imtinai) iki LŽS suvažiavimo turi pateikti LŽS nariams informaciją apie save, rinkiminę programą. Kandidatai visą medžiaga apie save siunčia elektroniniu paštu info@lzs.lt arba pristato į LŽS būstinę Jogailos g. 11, Vilniuje.
Organizaciniai klausimai ir jų kuratoriai:
LŽS delegatų registravimo klausimai
Vytautas Kvietkauskas: 869822007, vkvietkauskas@gmail.com
LŽS Knygų ir leidinių mugės organizavimas (savo išleistų knygų prezentavimas suvažiavimo metu)
Kazimieras Matačiūnas: 868247899, kriventa@gmail.com
LŽS parodų organizavimas
Fotoparoda – Evgenia Levin, 860980667, el@zeneka.lt
V. Gedgaudo paroda – Jolanta Mažylė: 861001871, j.mazyle@gmail.com
Cenzūros paroda – Inga Berulienė: 868788685, inga.beruliene@mab.lt
LŽS Suvažiavimo gairių 2023- 2026 metų veiklai parengimas
Audronė Nugaraitė, 862055425, duonute@gmail.com
LŽS Suvažiavimo diskusijų organizavimas
Darius Lukoševičius, 869820733, dariuslukas@gmail.com
LŽS Suvažiavimui svarbios informacijos viešinimas ww.lzs.lt ir Facebook tinkle
Vytautas žeimantas, 865210638, vzeimantas@gmail.com
LŽS administraciniai klausimai (kvietimai, informacija apie delegatus ir pan.)
Almonė Baltrūnienė, 861263717, info@lzs.lt
Kitais LŽS Suvažiavimo klausimais (atributikos gamyba, finansai, svečių kalbos ir panašiai)
Dainius Radzevičius, 861263838, pirmininkas@lzs.lt

 

Rotušės renginių vadybininkė – Sandra Dastikienė, 860980745, sandra.dastikiene@vilniausrotuse.lt

Panašūs straipsniai