Dėmesio, suskubkite dalyvauti konkurse!

Primename, kad Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos žurnalistų sąjunga paskelbė kūrybinį konkursą žurnalistams „Organų donorystei – taip!“.

Jau tradiciniu tapęs konkursas, pradėtas organizuoti 2020-aisiais, jo laimėtojai kasmet apdovanojami kiekvienų metų spalio mėnesį, kuomet yra minima Pasaulinė organų donorystės diena, šiais metais tai – spalio 8-oji.

Konkurso tikslas – paskatinti žurnalistus aktyviau domėtis ir skleisti informaciją apie organų donorystę, taip pat išrinkti geriausias einamaisiais metais šalies periodinėje žiniasklaidoje (nacionalinėje, regioninėje ar rajoninėje spaudoje, radijuje ir televizijoje, taip pat interneto leidiniuose) skelbtas ar žurnalistų asmenine iniciatyva sukurtas publikacijas, reportažus, nuotraukas, kitus intelektinius kūrinius organų donorystės tema, kurioje būtų nagrinėjamos numanomo organų donorystės sutikimo modelio temos, gyvos žmonių istorijos bei apžvelgiamos Europos valstybių patirtys, susiję su organų donoryste ir taikomais sutikimo modeliais.

2022 metų žurnalistų konkurso tema: Organų donorystės modeliai ir visuomenės įsitraukimas į donorystės ir transplantacijos procesus. Kasmetinę konkurso premiją steigia Nacionalinis transplantacijos biuras prie SAM, bendradarbiaudamas su Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) ir Nacionaline žurnalistų kūrėjų asociacija (NŽKA).

Konkurso nugalėtojams bus įteikiamos piniginės premijos ir diplomai, taip pat originalios atminimo dovanos. Prizinis konkurso fondas – du tūkstančiai eurų (pirmos vietos laimėtojui – 1000 Eur, antrosios vietos laimėtojui – 700 Eur, trečiosios vietos laimėtojui – 300 Eur). Konkurso metu bus vertinamos publikacijos, reportažai ir nuotraukos sukurtos nuo 2021 metų rugsėjo 20 dienos iki 2022 metų rugsėjo 20 d.

Konkursui vienas dalyvis gali teikti neribotą skaičių darbų, kuriuos vertins bendra LŽS ir NŽKA atstovų komisija. Vertinimo komisija atsižvelgs į šiuos pagrindinius kriterijus: kūrybiškumas (autoriaus kuriamojo darbo požymiai publikacijoje, laidoje), originalumas (temos savitumas), teksto kalba arba vizualinė raiška (sklandumas, raiškos ypatumai), publikacijos ar reportažo aktualumas, numanomo sutikimo organų donorystės modelio privalumo atskleidimas. Originalius darbus (raštu arba įrašytus į elektroninę laikmeną), atitinkančius konkurso tematiką bei tikslą, gali teikti redakcijos, Lietuvos žurnalistų sąjungos skyriai/klubai, žurnalistai. Darbai pristatomi Lietuvos žurnalistų sąjungai (Jogailos g. 11, LT-01116, Vilnius, el. paštas info@lzs.lt) iki š. m. rugsėjo 23 d.

Nuorodą į reportažą ar straipsnį, kurį teikiate dalyvauti konkurse, atsiųskite į Nacionalinį transplantacijos biurą, kuris pasižada pasidalinti pateikta informacija savo interneto svetainėje bei (arba) Nacionalinio transplantacijos biuro Facebook paskyroje.

Išsamesnė informacija tel. (8 5) 212 2805, el. paštu info@lzs.lt 

Panašūs straipsniai
Rodyti daugiau

Gyvenimas yra labai trumpas…

Gyvenimas yra labai trumpas. Mes tai kartojame, apie tai kalbame, tačiau giliai neišgyvename, neaprėpiame. Regis, viskas gerai ir…