LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos posėdyje – siūlymas šalinti nario mokesčio nesusimokėjusius LŽS narius

Po vasaros į pirmąjį posėdį susirinkusi LŽS Kauno apskrities skyriaus valdyba šįkart buvo kaip niekad griežta nario mokestį delsiančių susimokėti Kauno apskrities skyriaus narių atžvilgiu.

Bendru sutarimu buvo nuspręsta siūlyti Lietuvos žurnalistų sąjungos vadovybei tokius narius šalinti iš organizacijos. Kauno apskrities skyriuje tokių asmenų yra bent keletas.

Kai kurie iš jų pareiškė mokesčio mokėti nenorintys, tačiau nei prašymo išbraukti iš LŽS narių sąrašo neparašė, nei LŽS nario pažymėjimo iki šiol negrąžino. O tai jau įstatų pažeidimas, su kuriuo negali būti taikstomasi.

Valdybos posėdžio metu buvo svarstoma, ar tęsti interneto svetainės www.kaunozurnalistai.lt veiklą. Kauno apskrities skyriaus pirmininko Vido Mačiulio pastangų dėka svetainė jau skaičiuoja tryliktus gyvavimo metus, todėl norėtųsi, kad ji sėkmingai veiktų ir toliau.

Vis dėlto tenka pripažinti, jog skyriui priklausantys žurnalistai, taip pat ir kai kurie Valdybos nariai, stokoja aktyvumo.

Beje, kai paraginome skyriaus kolegas būti aktyvesnius, iš kai kurių išgirdome klausimų „O ar už tai, ką parašysiu, sumokės?“. Bet juk svetainė jokių pajamų negeneruoja, visi visada rašėme ir rašome be jokio atlygio, tai yra visuomeniniais pagrindais!

Lapkričio 12 dieną Vilniuje planuojamas LŽS suvažiavimas. Kviečiame skyriaus narius pamąstyti, ko reikėtų, kad organizacija būtų veiklesnė, gyvybingesnė, ir savo pasiūlymus pateikti el.paštu  lzs.kaunas@gmail.com

Kadangi Kauno apskrities skyrius yra vienas iš didžiausių Lietuvoje, ir delegatų iš šio regiono suvažiavime bus nemažai. Pageidaujantieji būti įtraukti į delegatų sąrašą praneškite pirmininkui Vidui Mačiuliui.

www.kaunozurnalistai.lt informacija

 

Panašūs straipsniai