Pasirodys unikalaus lietuvio, Prancūzijos užsieniečių legione Afrikoje ir kitur kovojusio prieš nacius, knyga

Lietuva gali džiaugtis daugelio iškilių tautiečių istorijomis – bet kario bei žurnalisto Vytauto Gedgaudo (1912–1999) istorija yra iš tiesų išskirtinė.

„Tai buvo išties dramatiškos aplinkybės – trys jauni lietuviai karo akivaizdoje atsiduria Prancūzijoje ir jie supranta, kad jei grįš į Lietuvą, tuoj pat susidurs su iš Lenkijos ateisiančiomis A.Hitlerio pajėgomis. Jie supranta Lietuvos padėtį, gerai žino santykius su kaimynais, todėl nemato pasirinkimo, nes baigiasi jų turistinės vizos laikas – ir pasirenka stoti į Prancūzijos užsieniečių legioną“, – pasakoja V.Gedgaudo užrašus JAV suradusi Vilniaus universiteto doc. dr. Jolanta Mažylė. Anot mokslininkės, būtent per karą susiformuoja jaunuolių asmenybės – tačiau vienas iš jų žūsta.

Įstoję į užsieniečių legioną, lietuviai patenka į Afriką – ir ten susiduria su legendinio vokiečių generolo Erwino Rommelio (dar žinomo Dykumų Lapės pravarde) vadovaujamomis pajėgomis. Kaip pasakoja J.Mažylė, už dalyvavimą Afrikos mūšiuose V.Gedgaudas apdovanojamas Tuniso medaliu, o vėliau su legionu grįžta į Europą, dalyvauja mūšiuose prie Strasbūro ir už indėlį laisvinant Prancūziją, seržanto laipsnį užsieniečių legione užsitarnavęs lietuvis gauna dar net du apdovanojimus – bronzinį ir sidabrinį karo kryžius. Anot VU mokslininkės, knyga susidės iš trijų dalių: pirmoji bus asmeninis V.Gedgaudo rankraštis apie legioną, antroji – 1950–1951 tekstai apie užsieniečių legioną, spausdinti JAV leistame žurnale „Karys“, o trečioji – 1944 m. V.Gedgaudo publicistiniai straipsniai, leisti išeivijoje. Knyga bus iliustruota autentiškomis V.Gedgaudo darytomis nuotraukomis. „Kai kurie aprašymai yra lakoniški, bet tai yra paprasto žmogaus pasakojimas“, – pastebi knygos sudarytoja.

„1944 m. jis labai aktyviai rašė Amerikos lietuvių laikraščiams – ir rašė apie karą Europoje, o taip pat pasakojo, kaip išeiviai gali prisidėti gelbstint Lietuvą“, – pasakoja mokslininkė. „Doc. dr. Jolanta Mažylė iš užmaršties prikelia nebe pirmą tekstą, savo eilės laukusį kelis dešimtmečius, – knygos apžvalgoje rašo karo istorikas prof. dr. Valdas Rakutis. – Jolanta atliko didžiulį darbą, prikeldama rankraščius, rinkdama publikacijas ir rašydama komentarus. Atliktas išties didžiulis darbas – juk Jolanta legione netarnavo ir kai kuriuos dalykus sužinoti nebuvo taip lengva. Tačiau pavyko – knyga gera, sveikiname. Pavyko išsaugoti ypatingą Antrojo Pasaulinio karo liudijimą, kuris suras savo vietą Lietuvių karių, tarnavusių svetimose kariuomenėse, atsiminimų tarpe. Dėkingi skaitytojai atsirinks, kas jiems priimtina, kas gal būt ir ne – tačiau praeitis visada kažko mus išmoko, nuo kažko apsaugo, kažkuo praturtina“. Kaip teigia V.Rakutis, V. Gedgaudo aprašomi „išgyvenimai unikalūs, laikai neordinariniai, tekstas lengvas, vis labiau paveikiamas prancūziškosios kolonijinės sistemos kultūros, bet vis tiek lietuviškas, unikalus, pilnas nostalgijos ir noro dalintis“. Knygą „Pirmynk arba mirk!“ leidžia VšĮ „Atminties Brasta“ – ir J.Mažylė kviečia visus susidomėjusius prisidėti prie knygos leidybos, o visi parėmę bus su dėkingumu paminėti knygoje, bei taip pat su dėkingumu bus paviešinti knygos pristatymuose, kurie jau dabar suplanuoti ne tik Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Mažeikiuose, Zarasuose.

Norintiems prisidėti prie žurnalisto ir ilgamečio „Dirvos“ redaktoriaus Vytauto Gedgaudo knygos „Pirmyn arba mirk!“ išleidimo prašome aukoti į žemiau nurodytą sąskaitą iki rugpjūčio 20 d.

Aukotojų pavardės bus skelbiamos knygoje.

Aukotojai, skyrę auką nuo 26 eurų, gaus dovanų Vytauto Gedgaudo knygą.

Gavėjas: VšĮ ATMINTIES BRASTA, Įmonės kodas 305816708

Atsiskaitomoji sąskaita LT297230000000700513

UAB Medicinos bankas, banko kodas: 72300

Mokėjimo paskirtis: auka Vytauto Gedgaudo knygos išleidimui

 

Leidėjo informacija ir nuotraukos

 

 

 

 

Panašūs straipsniai