Paremkime Ukrainos žurnalistus

Dainius Radzevičius, LŽS vadovas

Šiandien Ukrainos žmonės gina savo tėvynę nuo užpuolikų iš Rusijos. Mūsų kolegos, kurie yra susivieniję į Nacionalinę Ukrainos žurnalistų sąjungą, kasdien renka žinias ir skleidžia jas kuo plačiau.

Jie dirba sunkų ir mirtinai pavojingą darbą informacijos frontuose. Dėl bombardavimų ir kitų pavojų dalis NUŽU personalo turėjo persikelti į vakarinę Ukrainos dalį, iš kur tęsia savo darbus. Šiandien kolegoms reikalinga įvairi parama, trūksta būtiniausios įrangos, reikia padėti savo kolegoms ar jų šeimoms. Todėl visus, kurie nori ir gali prisidėti, kviečiame aukoti kolegoms.

Paramą galima pervesti į Lietuvos žurnalistų sąjungos sąskaitą LT397044060000279241. Nurodoma paskirtis: Parama Ukrainos žurnalistams

Nuoširdžiai dėkojame už pagalbą visiems.

Panašūs straipsniai