Lietuvos kultūros ministerija skirs premijas už publicistinius kūrinius

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija priima dokumentus premijoms už publicistinius kūrinius gauti. Premijos už publicistinius kūrinius skiriamos už reikšmingiausius ir profesionaliausiai sukurtus publicistinius kūrinius, paskelbtus visuomenės informavimo priemonėse kultūros temomis per praėjusius metus.

 Kandidatus premijoms gauti gali siūlyti visi fiziniai bei juridiniai asmenys.            

 Siūlant kandidatą premijai gauti, Kultūros ministerijai reikia pateikti:

1. Kandidatą siūlančio pareiškėjo rekomendaciją;

2. Kandidato gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;

3. Apibendrintą laisvos formos informaciją apie publicistinį kūrinį (publicistinius kūrinius), už kurį (kuriuos) siūloma premijuoti bei, esant galimybei, patį (pačius) publicistinį kūrinį (publicistinius kūrinius). 

 Paraiškos siunčiamos paštu adresu: Kultūros ministerija, J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 iki 2010 m. gruodžio 6 d. (galioja pašto žymos data) arba iki šios datos pristatomos tiesiogiai į Kultūros ministeriją. Ant voko taip pat turi būti nurodytas skyrius bei konkretus premijos, kuriai siūlomas kandidatas, pavadinimas: Informacinės visuomenės plėtros skyrius, Premijai už publicistinius kūrinius gauti.

  Premijų už publicistinius kūrinius skyrimo tikslas, dydis, siūlomų kandidatų šioms premijoms gauti dokumentų pateikimo bendrieji reikalavimai bei premijų skyrimo tvarka numatyta Premijų už publicistinius kūrinius skyrimo nuostatuose. Premijų už publicistinius kūrinius skyrimo nuostatus galima rasti pagal šią nuorodą:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=331370&p_query=&p_tr2=

Telefonas pasiteirauti: 8-5 219 34 77, Regina Jaskelevičienė

 

Panašūs straipsniai
Rodyti daugiau

Gyvenimas yra labai trumpas…

Gyvenimas yra labai trumpas. Mes tai kartojame, apie tai kalbame, tačiau giliai neišgyvename, neaprėpiame. Regis, viskas gerai ir…