Maironio muziejuje Kaune pagerbiamas Petras Babickas

babickas2_1.jpg

Šiandien, gruodžio 1 d. 17 val. Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejuje, bus pristatytas Aldonos Ruseckaitės parengtas leidinys „Petras Babickas. Archyvai“.

Dalyvaus: leidinio autorė A.Ruseckaitė, skaitovas, P.Babicko palaikų pargabenimo iš Brazilijos ekspedicijos dalyvis, LŽS narys Vilius Kaminskas, P.Babicko giminaičiai. Kankliuos Jurga Senkutė.

Taip pat bus rodomas fragmentas iš LTV filmo “Sugrįšiu” (2006), skirtas P.Babicko, rašytojo, fotografo, keliautojo, pirmojo Lietuvos radijo diktoriaus, dailininko, žurnalisto, palaikų perlaidojimui iš Rio de Žaneiro į Kauno Petrašiūnų kapines. Bus galima įsigyti knygą “Petras Babickas. Archyvai”.

Ta proga primename, kad Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdybos siūlymu, LŽS ir NŽKA paskelbė Petro Babicko kasmetinį kūrybinį konkursą:

 

 

Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos Petro Babicko premijos nuostatai

1. Petro Babicko, pirmojo Lietuvos radijo pranešėjo ir programų vedėjo (1903-1991), premija yra Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos (NŽKA) metinė premija. Ji skiriama radijo ir televizijos žurnalistui (-ams) už brandžius įvairų žanrų radijo ir televizijos žurnalistikos kūrinius, transliuotus per metus laiko – nuo gegužės 1-osios iki kitų metų gegužės 1-osios.

Reikalavimai konkurso kandidatų darbams: teksto, vaizdo ir garso vienovė bei meniškumas, gimtosios kalbos taisyklingumas ir raiškumas, meninių priemonių išraiškingumas.

2. Kandidatūras premijai teikia pirminės žurnalistų organizacijos, LŽS skyriai, LŽS klubai, NŽKA, taip pat pavieniai žurnalistai. Premija skiriama tik LŽS arba NŽKA nariams.

3. Kandidatūros premijai gauti pateikiamos raštu, motyvuotai pagrįstos, su premijuotinų darbų išvardijimu, nurodant jų privalumus. Paraiškos priimamos iki einamųjų metų gegužės 15 dienos. Darbus reikia siųsti į LŽS būstinę (S. Konarskio g. 49, Vilnius) vokuose su užrašu „Petro Babicko konkursui” CD skaitmeninėse laikmenose (pageidautina 6 kopijos).

4. LŽS ir NŽKA valdybos išrenka premijos vertinimo narių komisiją (po tris deleguotus asmenis), kuri įvertina darbus ir priima sprendimą balsų dauguma. Vertinimo komisijos nariai konkurse nedalyvauja.

5. Premijos laureatas skelbiamas ir apdovanojamas pinigine premija bei diplomu kiekvienų metų birželio 12-tąją, Lietuvos radijo įkūrimo dieną, Kaune.

6. Tas pats asmuo P. Babicko premijos laureatu gali tapti tik vieną kartą.

Nuotraukoje ( iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus fondų) Petras Babickas, kurio atminimą gražiai įamžino ir pagerbia kauniečiai žurnalistai ir muziejininkai

 

 

Panašūs straipsniai
Rodyti daugiau

Gyvenimas yra labai trumpas…

Gyvenimas yra labai trumpas. Mes tai kartojame, apie tai kalbame, tačiau giliai neišgyvename, neaprėpiame. Regis, viskas gerai ir…