LŽS XV suvažiavimas išrinko naują…"seną" pirmininką Dainių Radzevičių

Pirm.in._II.JPG
2010-ųjų lapkričio 27-ąją Vilniaus Rotušėje nuaidėjo plojimai, kai balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Stanislovas Pleskus paskelbė Lietuvos žurnalistų sąjungos penkioliktojo suvažiavimo LŽS pirmininko rinkimų rezultatus. Net 189 suvažiavimo delegatai balsavo už Dainiaus Radzevičiaus kandidatūrą, kurią pasiūlė Alytaus skyrius ir Sporto žurnalistų klubas. Už Kelionių ir pramogų klubo pasiūlytą kandidatę Eriką Straigytę savo balsus atidavė 13, o už Vilniaus skyriaus kandidatą Viktorą Denisenko 4 suvažiavimo delegatai..

Trisdešimt ketverių metų Vilniaus universiteto žurnalistikos magistras Dainius Radzevičius yra dirbęs Vyriausybės kanceliarijos konsultantu spaudos reikalams, teisėsaugos savaitraščio „Sargyba“ korespondentu, Teisingumo ministerijos Viešųjų ryšių vadovu, bendradarbiavo su LTV, dienraščiu „Respublika“, Vilniaus TV, ėjo įvairias pareigas „11 kanale”, vedė laidas „5 kanale“, „Žinių“ radijuje. Pirmąkart Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininku jis buvo išrinktas 2003 metais. Šiuo metu D.Radzevičius taip pat yra Lietuvos radijo ir televizijos tarybos pirmininkas

LŽS XV suvažiavime daug aistrų sukėlė Vilniaus skyriaus pirmininkės Aurelijos Arlauskienės motyvuota kalba apie Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkui mokamą atlyginimą. Dalis žurnalistų pasipiktino, kad žiniasklaidai sunkiu metu Lietuvos žurnalistų sąjungos vadovui nustatytas 5 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) dydžio atlyginimas – daugiau kaip 10. 000 Lt kas mėnesį. Buvo atkreiptas dėmesys, kad šis atlyginimas didesnis nei Seimo narių ir kitų Lietuvoje veikiančių profsąjungų vadovų.

LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos pirmininkas Vidas Mačiulis sakė, kad prieš septynerius metus vykusiame suvažiavime Šiauliuose patys delegatai pasiūlė ir balsavo už tokį LŽS pirmininko mėnesinį atlygį už darbą. Be to jis pažymėjo, kad neteko matyti Įstatų, kuriuose būtų nurodytas (t.y. nustatytas) vadovo atlyginimo dydis. Juo labiau, kai LŽS taryba kiekvienų metų pradžioje tvirtina finansines ataskaitas ir naują biudžetą. Tačiau į kauniečio delegato siūlymą nebuvo atsižvelgta.

LŽS XV suvažiavime apskritai nebuvo patvirtintas nė vienas sąjungos valdybos, tarybos ar delegatų siūlomas Įstatų pakeitimas. Tačiau atvirai balsuodami delegatai nusprendė Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko atlyginimą sumažinti iki 3 VDU, todėl nuo šiol D.Radzevičius atlygis už darbą kiekvieną mėnesį bus tik 6246 Lt.

(Mūsų svetainės „ Fotoreportažai“ puslapyje LŽS XV suvažiavimo vaizdai, kuriuos įamžino kaunietis delegatas Ričardas ŠAKNYS)

Nuotraukoje: Pirmasis naujai išrinkto Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko Dainiaus Radzevičiaus interviu                           Vladimiro BERESNIOVO  nuotr.

Po_rinkim__...II.JPG 

Nuotraukoje: Grupė LŽS XV suvažiavimo delegatų drauge su trečiajai kandencijai perrinktu žurnalistų vadu D. Radzevičiumi.

                                                     Ričardo Šaknio nuotr.

 

Panašūs straipsniai
Rodyti daugiau

Gyvenimas yra labai trumpas…

Gyvenimas yra labai trumpas. Mes tai kartojame, apie tai kalbame, tačiau giliai neišgyvename, neaprėpiame. Regis, viskas gerai ir…